• Caption 1
  • Caption 2
  • Caption 3
  • Caption 4
  • Caption 4

Xi Jiu 1988
Product : Xi Jiu 1988
Origin :Kweichow Province China
Ingredient :Wheat, Sorghum, Water
Alcohol :53%
Producer :Kweichow Moutai (Group) Xijiu Co., Ltd
BC SKU# :540633
AB SKU# :
ON LCBO# :
QC SAQ# :

Description

a Chineses Baijiu brand owned by Kweichow Moutai. The Xi Jiu distillery is located in Xishui County, Guizhou Province, about 50 kilometers from the Moutai distillery. Xi Jiu was established in 1952 and merged into Kweichow Moutai in 1998.